משיכת כספי פנסיה ללא מס

כספי הפנסיה הם החיסכון שלנו לגיל פרישה ונעולים למשיכה, למרות זאת ישנם חוסכים המבקשים למשוך את הסכומים כסכומים חד פעמיים. האם ניתן למשוך את הכסף מקרן הפנסיה בלי לשלם מס?

משיכת כספי פנסיה לפני הזמן

באם החלטתם בכל זאת למשוך את כספי הפנסיה לפני גיל פרישה, ניתן לבצע זאת בחלק מהמקרים גם ללא תשלום מס.

איך נשיג פטור ממס על כספי הפיצויים :

כספי הפיצויים הצבורים בקרן הפנסיה חלקם פטורים ממס וניתן למשוך אותם ללא תשלום מס.

גובה הפטור הינו חישוב של 12480 * שונות הוותק = סכום זה פטור ממס : מחשבון חישוב פיצויים. 

כל הסכום שמעל יהיה חייב במס שולי בהתאם למדרגות מס העובד לאותה שנת מס.

איך נשיג פטור ממס על כספי התגמולים :

זה כבר יותר קשה, מהסיבה שלא, ניתן ויש מס של 35% בגין משיכה שלא כדין, למעט 4 מצבי מסכנות.

ארבעת מצבי המסכנות:

ארבעה מצבים שהגדיר מס הכנסה שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים באופן הוני מבלי לשלם את 35% המס.

1. מקרה של מוות של המבוטח, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני. בקרן הפנסיה שארים לא יוכלו למשוך את הכספים הם יקבלו קצבה חודשית מקרן הפנסיה.

2. במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75%. 

3. אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום. 

4. במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או שקל קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות).

כמה זמן לוקחת משיכת כספים מקרן הפנסיה?

משיכת הכספים מקרן הפנסיה לוקחת 7 ימי עסקים מהמועד שבו השלמתם את הגשת כל המסמכים לקרן הפנסיה, לכן חשוב להקפיד על מילוי נכון של טופס משיכת הכספים ולצרף את האישורים הנדרשים.

המסמכים נדרשים לצורך משיכת כספי פיצויים מקרן הפנסיה:

  • תעודת זהות
  • אישור על ניהול חשבון בנק
  • מכתב שחרור כספי פיצויים. תקנה חדשה קובעת כי במידה וחלפו יותר מארבעה חודשים מסיום העבודה אין צורך להציג אישור שחרור פיצויים
  • טופס 161 או אישור פקיד שומה על גובה המס שיש לנכות מכספי הפיצויים, על מנת לקבל את הטופס יש לגשת לפקיד שומה/מס הכנסה במקום מגוריך, ההליך פשוט וקצר וחוסך לכם המון כסף.
  •  
בהינתן שלא מדובר במצב "חירום" המלצתנו לא לבצע משיכה של הכספים שכן הדבר פוגע או מקטין את הקצבה העתידית בגיל הפרישה. כל משיכה  הן של התגמולים והן של הפיצויים פוגעת בקצבה העתידית שלך.
חשוב לדעת : החיסכון הפנסיוני צובר תשואה על ההפקדות הנצברות ראה השוואה קרנות פנסיה > קרן הפנסיה הכי טובה
ולכן אם לא מדובר במקרה חירום אין לבצע פדיון הכספים. 

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר.

× לחץ כאן לשיחה בוואטאפ