משיכת כספי פנסיה

עמית רשאי לפדות כספים שהצטברו בקרן גם לפני גיל פרישה כסכום חד פעמי, ובלבד שהסתיימו כבר יחסי העובד-מעסיק. עמית שעדיין עובד אצל מעסיקו, אינו רשאי לבצע פדיון של כספיו מקרן הפנסיה!

במידה ובחרתם למשוך את כספי הפנסיה חשוב לדעת כי מדובר ב " משיכה שלא כדין" טרם גיל פרישה ויש קנס בגין משיכה זו. הקנס הינו 35% מס עבור הסכום הצבור בתגמולים.

לגבי הפיצויים ככל שהלכתם לפקיד שומה להמציא אישור פטור מניכוי מס אזיי לא יהיה מס על הפיצויים עד התקרה, במידה והחלטתם לא לגשת לפקיד שומה יהיה קנס בגובה 48%  מסכום הצבירה בפיצויים.

המלצתנו המקצועית היינה לא לגעת ולא למשוך את כספי הפנסיה כלל!

גם לא את כספי הפיצויים ואפילו לא את כספי הפיצויים הפטורים ממס.

הסיבה היא  שכל משיכה מקטינה לכם את הקצבה העתידית שתקבלו בגיל הפרישה.

× לחץ כאן לשיחה בוואטאפ