מחירון שירותים

באמצעות סוכנות לביטוח קבוצת נבו - תומר אוחנה

ליווי הליך סיום עבודה

1,000 חד פעמי, כולל מע"מ
 • איתור כלל הכספים "מסלקה פנסיונת"
 • איתור ביטוחים "הר הביטוח"
 • ליווי למילוי טופס 161 א'
 • ליווי אל מול פקיד שומה לקבלת פטור מניכוי עד תקרה לפיצויים
 • קבלת דו"ח מסכם למייל

ליווי פרישה

5,000 חד פעמי, כולל מע"מ
 • איתור כלל הכספים "מסלקה פנסיונת"
 • איתור ביטוחים "הר הביטוח"
 • ליווי למילוי טופס 161 א'
 • ליווי אל מול פקיד שומה לקבלת פטור מניכוי עד תקרה לפיצויים
 • קבלת דו"ח מסכם למייל
 • פריסת מס
 • מילוי טופס 161 ד' קצבה מוכרת

ליצירת קשר

האתר עושה שימוש בפרוטוקול אבטחת נתונים בתקן SSL 🔒

× לחץ כאן לשיחה בוואטאפ