חודש: מאי 2020

משיכת כספי קרן השתלמות

עמית רשאי לפדות כספים שהצטברו בקרן ההשתלמות ללא מס בתנאי שיש לו וותק של 6 שנים. לחלופין פדיון הקרן לאחר 3 שנות וותק לטובת השתלמות מקצועית. בהינתן שלא עומד ב 2 הקריטריונים הללו ומעוניין בכל זאת למשוך הכספים יחול מס של 48% בגין משיכה שלא כדין. חשוב לדעת  במידה ויש לעמית מספר קרנות השתלמויות עם […]

משיכת כספי פנסיה ללא מס

כספי הפנסיה הם החיסכון שלנו לגיל פרישה ונעולים למשיכה, למרות זאת ישנם חוסכים המבקשים למשוך את הסכומים כסכומים חד פעמיים. האם ניתן למשוך את הכסף מקרן הפנסיה בלי לשלם מס? משיכת כספי פנסיה לפני הזמן באם החלטתם בכל זאת למשוך את כספי הפנסיה לפני גיל פרישה, ניתן לבצע זאת בחלק מהמקרים גם ללא תשלום מס. […]

משיכת כספי פנסיה

עמית רשאי לפדות כספים שהצטברו בקרן גם לפני גיל פרישה כסכום חד פעמי, ובלבד שהסתיימו כבר יחסי העובד-מעסיק. עמית שעדיין עובד אצל מעסיקו, אינו רשאי לבצע פדיון של כספיו מקרן הפנסיה! במידה ובחרתם למשוך את כספי הפנסיה חשוב לדעת כי מדובר ב " משיכה שלא כדין" טרם גיל פרישה ויש קנס בגין משיכה זו. הקנס […]

× לחץ כאן לשיחה בוואטאפ